Bemutatkozás

A Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetség 2003. július 24-én alakult, gazdasági, érdek-képviseleti, érdekvédelmi, érdekközvetítő és érdekegyeztető feladatok ellátására.

Az MBVMSZ célja, hogy tagszervezetei számára olyan érdek-képviseleti és érdekérvényesítő tevékenységet végezzen, mely a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva a gazdasági, szakmai munkaadói érdekek magas szintű megvalósulását eredményezi a magán biztonsági szektorban.

A szövetség – az általa képviselt szakmai ismeretek birtokában – elősegíteni és erősíteni kívánja a törvénykezés és a végrehajtó hatalom munkáját, és érvényesíteni szakmai befolyását a magán biztonsági szektorral összefüggő politikai döntésekre.

Működése során független a politikai pártoktól, mozgalmaktól, de azokkal együttműködésre törekszik. Együttműködik partnereivel, a munkavállalói érdekképviseletekkel és az illetékes kormányzati szervekkel.

Az MBVMSZ céljai megvalósítása érdekében – hazai és nemzetközi színtéren folytatandó – gazdasági és munkaadói érdek-képviseleti tevékenységén keresztül kívánja megvalósítani.

A szövetség egyaránt figyelmet fordít a kis-, közép- és nagyvállalkozások érdekeinek képviseletére, figyelembe véve az Európai Unió ajánlásait is.

A céljaink megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei magas szintű gazdasági, érdek-képviseleti, érdekvédelmi, érdekközvetítő és érdekegyeztető feladatok ellátására irányul és ennek megfelelően:

 • közreműködik a jogszabályok megalkotásánál, szükség szerint jogszabály kezdeményezéssel él,
 • a vállalkozásokat, a gazdálkodó szférát érintő jogszabályok, döntések és a gazdasági szabályozás tervezeteiről tagjai által kialakított javaslatokat, véleményeket képviseli,
 • makroszintű érdekképviseletet lát el, az érdekegyeztetési fórumokon képviseli a harmonizált szövetségi, adott esetben a kisebbségi álláspontot is tükröző véleményt,
 • közreműködik a gazdasági és szakmapolitikai koncepciók, elgondolások kialakításában,
 • a tagok képviselőiből álló kabinetet működtethet,
 • a tagjai, illetve a gazdasági ágazatok közötti együttműködés kialakítása és elmélyítése érdekében javaslattevő, véleményező, közvetítő tevékenységével
 • hozzájárul ahhoz, hogy a vitás helyzeteket az érdekeltek maguk, társadalmi úton, érdekeik egyeztetésével oldják meg,
 • tagjai kezdeményezésére szervezi a közöttük felvetődött viták érdekegyeztetés alapján történő megoldását,
 • együttműködik a magán biztonsági szektorban működő szövetségekkel,
 • részt vesz különböző pályázatokon.
 • szükség esetén tagi érdekképviseletet lát el, közvetíti tagjai részére az illetékes szervek ajánlásait, észrevételeit, válaszait.

FELHÍVÁS
2016

 A Munkáltatói érdekek védelme a magánbiztonsági szakma elismertségének jobbítása, szövetségünk alapvető célját képezi.

Tagszervezeteink számára olyan érdekvédelmi és érdekérvényesítő tevékenységet kívánunk továbbra is folytatni a tagság lehető legszélesebb körére támaszkodva, amely a munkaadói érdekek megvalósulását eredményezi a magánbiztonsági szektorban.

2015. évben érdekvédelmi, érdekérvényesítő közös munkánk eredményeként törvényi rendelkezéssel bevezetésre került a közbeszerzéseknél kötelező érvénnyel alkalmazandó rezsióradíj, valamint kezdeményező részvételünkkel megindult a biztonsági szakma jogi kereteinek újraszabályozását szorgalmazó előkészítő munka.

2016. évi tevékenységünk legfontosabb elemeként kezeljük, hogy a napjaink új biztonsági problémainak – migrációs „népvándorlás”, Európát ért terrortámadások – megfelelő szakmai szabályok, jogszabályok kerüljenek megalkotásra, bevezetésre.

ÉRDEKVÉDELMI, SZAKMAI, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ ELKÉPZELÉSEINK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KÉRJÜK, HOGY MINÉL TÖBB MAGÁNBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ VÁLLALKOZÁS VEGYEN RÉSZT A SZÖVETSÉGÜNK MUNKÁJÁBAN.

  Nagyobb szakmai közösség = hatékonyabb érdekvédelem

         Tisztelettel várjuk a jelentkezőket szövetségünkbe.

MBVMSZ
elnökség